Mis on GMP sertifikaat?

GMP sertifikaat on hea tootmistava süsteem ehk Good manufacturing practice (GMP) mis tagab, et tooteid
toodetakse ja kontrollitakse järjepidevalt vastavalt kvaliteedistandarditele.
Tootmisprotsessid peavad olema selgelt määratletud ja kontrollitud, et tagada
spetsifikatsioonidele vastavus. Sellega tagatakse toodete puhtus ja kvaliteet.